Inom kort inleds förhandlingar om nya trafikavtal. Representanter för förare och verkstadspersonal från hela landet träffades i veckan på Marholmen för att diskutera vilka krav som ska drivas.

Till konferensen hade förbundets avdelningar lämnat in 169 avtalsförslag. De flesta motionerna till den förberedande avtalskonferensen handlade om olika sätt att förkorta arbetstiden.

För många handlar det om att korta ramtiden, den totala arbetstiden för förare som kör delade turer. Dessa kör två eller tre pass under en arbetsdag. Mellan varje pass är de lediga utan lön.

I dag kan det gå 14 timmar mellan början på första passet och slutet på det sista. Det borde räcka med högst 12 timmars ramtid ansåg konferensen. Men helst vill de ha bort de delade turerna.

Hur mycket löner och ersättningar ska höjas diskuterades aldrig. Konferensen konstaterade bara att det krävs rejäla höjningar. Den ville också att förbundet en gång för alla rensar ut alla skrivningar om individuell lön i avtalet för de kommunala bussbolagen.

Enligt flera vid konferensen är det ett stort problem med det stora antalet timanställda. Dessa blir ständigt fler medan antalet fast anställda minskar. Timanställda har inga rättigheter eller trygghet enligt arbetsrätten. De är billigare än fast anställda för företagen och hotar därför att dumpa marknaden och sätta avtalen ur spel.

Därför ville konferensen ha regler som begränsar möjligheten för arbetsgivaren att utnyttja tillfälligt anställda vid sidan av vikarier som ersätter fast anställda som är lediga eller sjuka.

Ett annat krav som fördes fram är att personalen vid bolag som förlorar i en upphandling ska garanteras fast anställning hos de bolag som tar över trafiken.

På måndag samlas förhandlingsdelegationen för att gå igenom kraven och göra en prioriteringslista. Dagen efter spikas avtalskraven av förbundets ledning, beredningen. Detta ska till slut godkännas av förbundsstyrelsen som träffas veckan därpå.