Konferens om ridterapi. Den 7-8 oktober hålls konferensen Hästkraft i Östersund, en konferens om ridterapi i psykiatrin. Det är den första konferensen någonsin i Sverige med denna inriktning. Föreläsningar, seminarier och workshops kommer att hållas, bland annat med ridterapeuter från Finland. Mer information finns på www.jll.se/fritid

Ny utbildning. Höstterminen 2005 startar en ny och unik utbildning på Mitthögskolan i Östersund — en ridterapeutisk distanskurs. Utbildningen riktar sig till den som har ridvana och antingen högskoleutbildning eller arbetserfarenhet inom vård, omsorg, rehabilitering, habilitering och liknande. Intresserade kan vända sig till Institutionen för vård- och hälsovetenskap vid Mitthögskolan, Marie Alricsson, marie.alricsson@mh.se , tel:063/165603.

Ridterapi i världen. I Sverige har den mesta ridterapin bedrivits som sjukgymnastik för rörelsehindrade, som träning för utvecklingsstörda och på senare år vid behandling av ätstörningar. I framför allt USA är det mycket vanligare med alternativa terapiformer där man betonar behovet av rekreation. Begrepp som AAT (Animal Assisted Therapy) och TR (Therapeutic Recreation) är flitigt förekommande och en 4-årig utbildning till TR-specialist finns i USA. Ridterapiutbildning finns också i Finland.