Däven luftessens

sviktande syreintag

medvetandeyrsel

tröghetsandning

Kvävekvävande luftabsens

ljusmörker i lungan

medlösmedvetande

kroppsyrsel