Trampa varligt

den jord

Du beträder,

men inte

så varligt

att Du inte

lämnar spår

efter Dig!