Vissa män

är som champagneflaskor.

Av minsta beröring

eller skakning

säger det ”poff”

och sen svallar det

över.

Det porlar och brusar.

Spänningen är

olidlig.

Sen står de där

tomma och ihåliga

och det är inte ens

”pant” på dem!