Hellre ett

– om än litet kantstött-

hjärta,

än inget hjärta alls.