Sedan länge har förskoleminister Lena Hallengren utlovat två miljarder till att öka personaltätheten i förskolan. Men när propositionen kom visade det sig att hon tummat en del på det.

Kommunerna kommer att få dela på en miljard nästa år och ytterligare en året därpå. Någon ansökan behövs inte utan pengarna fördelas enligt ”barnomsorgsmodellen” i skatteutjämningssystemet.

— Den beskriver helt enkelt snittkostnaden som kommunen har för barnomsorgen, påstod förskoleminister Hallengren när propositionen presenterades.

Men det stämmer inte visar en koll hos Kommunförbundet om vad ”barnomsorgsmodellen” är.

Modellen berättar inte om kommunen satsar på sin förskolan utan är en teoretisk bedömning av vad som normalt påverkar barnomsorgskostnaden i en kommun.

Vinnarna i den fördelning som Hallengren valt blir under kommande två år därmed kommuner med många barn, där många förvärvsarbetar med höga inkomster, gärna i glesbyggd.

Först 2007 ska det kollas upp om pengar gått till att öka personaltätheten som är tänkt.

Det kan bli en kortare förskollärarutbildning för erfarna barnskötare, är en annan nyhet.

— Vi ska se över möjligheten att barnskötare efter validering av sina kunskaper på en kortare tid kan få en fullständig lärarexamen, säger Hallengren.

I propositionen står att kommunen ska sträva efter att tillgodose föräldrars önskemål av familjedaghem.

— En starkare skrivning än den vi har idag, säger hon.