I 2001 och 2003 års avtalsrörelser krävde Kommunal särskilda satsningar på grupper med yrkesgymnasial utbildning. Ska förbundet fortsätta kräva satsningar på särskilda yrkesgrupper? Det är en fråga som ska diskuteras på konferenserna.

Kompetensutveckling är ett annat ämne som tas upp. Den grupp som Kommunal och arbetsgivarna bildade efter 2001 års avtalsrörelse kom aldrig fram med några förslag.

Kommunal lanserar nu idén om kompetensbevis, ett dokument som visar varje individs kompetens. Med hjälp av kompetensbevis hoppas förbundet att både löne- organisations- och kompetensutvecklingen stimuleras. Frågan ska diskuteras på konferenserna.

Intresset för individuella löner varierar mellan olika regioner. För att få både fackliga företrädare och lokala arbetsgivare att börja diskutera lönesystem kan förbundet tänka sig gemensamma konferenser länsvis där både arbetsgivare och facket är med, när det centrala avtalet är klart.

Arbetsmiljön är ett annat område som förbundet vill lyfta fram; bättre rehabilitering och företagshälsovård, inflytande över bemanningsfrågor, och satsning på arbetsmiljöutbildning för skyddsombud och arbetsledare.

Kvar sen tidigare avtalsrörelse finns kravet på en omställningsförsäkring som hjälper medlemmar som sägs upp att hitta annat arbete eller få utbildning. En sådan finns för medlemmarna i de andra LO-förbunden.

Allt det här ska nu diskuteras på konferenserna tillsammans med de avtalskrav som kommit in på olika områden. Som grund för de kommande avtalskraven finns också Kommunals kongressbeslut om lönepolitiken och det gemensamma beslutet om samordnade förhandlingar inom LO.

De 24 tvådagarskonferenserna som hålls på Kommunals kurscenter Marholmen genomförs under tre veckor.