Vid beordrad övertid ska ersättning utgå enligt gällande kollektivavtal. Beordrat övertidsarbete kan ske under alla tider som verksamhet pågår. Arbetsgivaren kan också beordra dig att arbeta övertid under kvällspasset efter avslutat dagpass. Pauser och raster gäller på samma sätt under övertidsarbete som under ordinarie arbetstid.