Löneutrymmet i budet var 480 kronor, räknat på heltid, vilket är detsamma som i stort sett alla övriga privatavtal. Men Vårdföretagarna gick inte med på Kommunals krav att Ob-ersättningen skulle höjas till samma nivåer som för anställda i de privata vårdföretagen.

— Ob-ersättningen har inte höjts sen 1998, säger Lena Retzius, ombudsman vid Kommunals avtalsenhet.

Det skiljer 13 kronor totalt mellan Kommunals krav och hur ob-ersättningarna för Vårdföretagarnas assistenter ser ut i dag.

— Företagen har inte råd med både höjda ob-ersättningar och rejäla löneökningar, säger Lars Nilsson, förhandlare hos Vårdföretagarna.

Kommunal ansåg att det var dags att stranda förhandlingarna och kalla in medlare men arbetsgivarsidan vill avvakta.

Ett eventuellt nytt bud kommer troligen inte förrän i oktober, då det har varit svårt att hitta datum för nya förhandlingar som passar båda parterna.

Avtalsförhandlingarna med Vårdföretagarna berör cirka 2 800 medlemmar och är de sista för året som gäller Personliga assistenter. Nyligen har assistenter som går på KFO:s och KFS område fått nya avtal.