Utredningschefen Rolf Andersson har skrivit Kommunals yttrande. Betänkanden som är så här allmänt hållna bäddar för spekulationer, anser han. När sen regeringsförslaget kommer, som bygger på betänkandet, kan det innehålla nog så konkreta förslag som man inte har varit beredd på.

I betänkandet ifrågasätts om det behövs en särskild äldrepolitik. Utgångspunkten är ett aktivt åldrande där man bor kvar hemma. Människor ska vilja arbeta fram till pensioneringen och längre. Betänkandet ställer frågan om vilket ansvar de äldre och deras anhöriga bör ta.

När det gäller ”kvarboendeprincipen” poängterar Kommunal att ett större ansvar för de anhöriga minskar deras livskvalitet.

Kommunerna måste satsa på särskilda boenden för äldre med stora omsorgsbehov. Kommunerna måste också ta ansvar för att de som arbetar i andras hem har en bra arbetsmiljö.

”En stor brist är att personalpolitik och personalförsörjning i stort sett förbigås av utredningen”, skriver Kommunal.

Viktigt, enligt Rolf Andersson, är att äldrevården får en väl genomtänkt etik för personalen att stödja sig på i det dagliga arbetet. I sjukvården finns läkaretiken som säger att läkaren alltid ska ta den sjukes parti.

– Äldrevården står alltid i skuggan av sjukvården. Fanns det etiska regler till stöd för de anställda skulle det bli färre klavertramp av det slag vi läser om ibland.