Eftersom löneökningarna för två år skedde vid ett tillfälle överdriver statistiken löneutvecklingen för dessa landstingsanställda.

Sämst löneutveckling fick arbetarna i tillverkningsindustrin, 2,9 procent mot 4,3 procent för de landstingsanställda kommunalarna.

En förklaring till de låga nivåerna inom industrin är att de i stället för lönehöjningar fick en arbetstidsförkortning motsvarande 0,5 procent.

De kommunalt anställda kommunalarna fick enligt statistiken 3,7 procent förra året. Det kan vara en underskattning eftersom de lokala förhandlingarna inte var klara i alla kommuner när statistiken gjordes.

LO:s avtalssekreterare Erland Olauson vill främst framhålla att statistiken visar att kvinnornas löner förra året ökade mer än männens. Kvinnorna fick i snitt 3,9 procent medan männen 3,3 procent.

— Kommunalkonflikten har tydligen gett resultat. Kommunal nådde en viss framgång, kommenterar han siffrorna.

Under en längre tid har tjänstemännen i Sverige haft betydligt bättre löneökningar än LO-grupperna. Men inte under förra året. Arbetarna fick
3,7 procent mot tjänstemännens 3,8 procent. Orsaken är att lönerna för vissa tjänstemannagrupper inte stiger lika snabbt som tidigare.

I kronor räknat drar fortfarande tjänstemännen ifrån. De fick i genomsnitt 300 kronor mer än arbetarna.