Det insåg Höganäs kommun och anställde vaktmästaren Malte Larsson, som fixare av stort och smått åt alla pensionärer i kommunen.
Målet är att förebygga fallolyckor.
Och det visar sig att fixar-Malte är lönsam, både samhällsekonomiskt och kommunekonomiskt, skriver vi på sidan 22-23.

Malmö står i startgroparna för att erbjuda en ”Malte” till alla pensionärer över 75, utan biståndsbedömning, i alla fall på prov. Med en fixare som Malte förebyggs olyckor och lindras säkert en och annan ensam stund. Höganäs initiativ förtjänar efterföljare.