När koden tilllämpas fullt ut kommer den att omfatta 80 procent av den globala kaffemarknaden. Från plantering och skörd till rostning och marknadsföring.

Meningen med koden är att allt kaffe ska vara rättvist producerat, inte bara det nischade kaffe som säljs som rättvisemärkt. Detta ska ske genom att kaffebranschens jättar, Kraft, Nestlé med flera har skrivit under kodavtalet.

Tack vare att IUL och de latinamerikanska och afrikanska medlemsförbunden medverkat i processen kommer inte koden stanna vid att bara respektera FNs grundläggande konventioner, säger IUL i ett pressmeddelande.

Koden ska också föreskriva att arbetsgivarna måste säkra en bra arbetsmiljö för de anställda och jämlik behandling av migrerande säsongsarbetskraft.
Dessutom innehåller koden en konkret miljödimension.

— Koder kan dock aldrig ersätta en sträng nationell eller global lagstiftning. Inte heller starka lokala självständiga fackföreningar som ka se till så att koderna efterlevs. IUL kommer att satsa på det här området, säger generalsekreterare Ron Oswald.