De flesta landstingstvättar har sålts ut. Endast fyra finns kvar. Den mesta sjukhustvätten sköts av två stora företag, Berendsen och Simonsen.

Nu funderar landstingen i nya banor.

— Det finns tvätterier på andra sidan Östersjön. Stockholm går ut med en förfrågan. Kan vi få ett erbjudande som är lika bra eller bättre är det högst intressant, säger Christer Gripstedt, upphandlare i Stockholm läns landsting.

Christer Gripstedt berättar att delegationer från flera landsting har varit i Polen, och i Baltikum för att se vad de har att erbjuda den svenska sjukvården.

— Det kan vara tvätt, mat eller sjukhusartiklar. De har motsvarande sjukvård som vi har. Kan de erbjuda oss bättre eller lika villkor måste vi ta det. Sådan är lagen om offentlig upphandling.

Just nu tvättas all tvätt från sjukhusen i Stockholm i Rimbo, en ort norr om Stockholm. Tvätteriet där ägs av Simonsen. 1998 privatiserades landstingets tvättverksamhet. Något som Christer Gripstedt berättar har fungerat ganska bra och framförallt billigare. Snart är det dags för Stockholms landsting att gå ut med en ny anbudsförfrågan och då är han säker på att det kan komma in anbud från företag som finns i Sveriges grannländer i Östersjön.

Christer Gripstedt tror att det är lägre produktionskostnader där. Det i sin tur beror på lägre löner och lägre fastighets- och maskinkostnader. Det kan leda till god konkurrens, när landstinget ska upphandla tvättverksamheten igen. Att arbetstillfällen försvinner från Sverige är en fråga för politiker, det har inte med upphandlingen att göra, menar han.

— Vi ska inte ta arbetsmarknadspolitiska hänsyn. Det gör politikerna.

Upphandlingsenheten på Landstingsförbundet har deklarerat att det går att spara tio miljoner på att lägga ut verksamheten till de nya EU-länderna.

Den frågan oroar de anställda, som arbetar på de privata tvätterierna. De tillhör Industrifacket. Ombudsman Pentii Niemi på Industrifacket tycker att det rent ut sagt är åt helvete om man börjar lägga ner tvätterier i Sverige för att det är lägre löner på andra sidan Östersjön.

Tvättföretagen själva är inte heller främmande för tanken att tvätta den svenska sjukhustvätten där. Berendsen har redan tvätterier i baltstaterna och i Polen.

Ulf Ljungberg, VD på Simonsen säger att det självklart finns ett intresse att undersöka vad det skulle innebära att flytta tvätthanteringen till baltstaterna och Polen, men någon undersökning har inte gjorts ännu.

— Visserligen är lönekostnaderna lägre än i Sverige, men man måste undersöka tvättkapacitet, transportkapacitet och annat och sedan göra en utvärdering.

— Rimbotvätten ligger mycket nära kunden, Stockholms läns landsting. Hur ska vi kunna leverera tvätten i tid, om det stormar på Östersjön? undrar han. 

Berendsen

• Berendsen köpte tidigare upp Tvättman och ägs sedan 2002 av det brittiska Davis Service Group.

• Finns i Storbritannien, Danmark, Norge, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Frankrike, Estland och Polen.

•Ordförande och vd i Davis Service Group är John C Ivey, har en lön på 450 000 pund (6,1 miljoner kronor) om året samt bonus förutom en ansenlig mängd aktier och optioner.

• Totalt 1 700 medarbetare i Sverige.

Simonsen

• Simonsen ägs av moderbolaget Bure, som i sin tur bildades i slutet av 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna. Den störste ägaren är sjätte AP-fonden. I Bure ingår även det privata skolföretaget Vittra.

• Verkställande direktören i Bure har en fast årslön på 2,6 miljoner kronor.

• Antalet anställda inom Simonsen är cirka 600.

• Simonsen har hittills överlevt tack vare att moderbolaget har pumpat in extra pengar.

Artikeln är skriven av Devrim Mavi och Ann-Christin Sjölander Holland