Så här kan det gå när en landstingstvätt tas över av ett privat företag. Sommaren 1980 när tvätteriet stod färdigt i Boden var det norra Europas modernaste.

   
Idag jobbar arbetarna i Berendsens tvätteri i Boden mer än någonsin. Med nedläggningshot undrar de vad som ska hända. Med tvätteriet och med jobben.

Efter sju år anser nu Berendsen att det är en förlustaffär att ha kvar tvätten och vill lägga ner den. Landstingen har inga planer på att återta tvätten i egen regi igen, utan har gått ut med ett nytt anbudsförfarande. De har väntat på att det ska komma in anbud som håller både pris- och kvalitetsmässigt, eftersom de själva vill syssla enbart med kärnverksamhet.

— När ingen vet något blir det bara en massa spekulationer bland personalen, som att företag från Finland, Estland eller Lettland ska ta över tvätten men inte tvätteriet. Det skulle innebära att minst 100 arbeten skulle försvinna, säger Anders Holmberg, arbetsplatsombud inom Industrifacket.

På grund av anbudssekretessen har personalen inte vetat något.

I sista minuten har dock ett nytt alternativ dykt upp, två lokala intressenter är beredda att ta över tvätten, chefen för den tidigare landstingstvätten och en inköpschef inom landstinget.

Fler ska nu få lägga anbud och för facket är det en lättnad, eftersom de är rädda för att jobben ska försvinna ut ur landet.

Anders Holmberg har arbetat i tvätteriet i Boden sedan 1970 och varit med om två ägarbyten och att byta fackförening. Fram till 1978 var tvätteriet statligt ägt, det året blev de landstingsägda. Efter nästan 20 år var det dags på nytt. Landstinget bestämde sig för att sälja tvätteriet och 1997 på sommaren såldes det till Tvättman som sedan blev Berendsen.

Den gången sålde landstinget allt, byggnaden på flera hundra kvadratmeter med maskiner och utrustning, berättar Anders Holmberg. Landstinget sålde också alla textilier, från tvättlappar och lakan till handdukar, personal- och patientkläder. Anders Holmberg gick över från Kommunal till Industrifacket.

Rose-Marie Johansson har arbetat länge på tvätteriet. I 34 år.

— Det finns inga andra jobb här, säger hon. Jag måste tro på att landstinget tar över.

Varje dag kommer smutstvätt från alla Norrbottens och Västerbottens sjukhus till tvätteriet i Boden, även från kommuner i båda länen och från privata företag.  Dagligen tvättas mellan 20 och 25 ton tvätt. Alla sjukhusen får leverans med ren tvätt varje dag.

Rose-Marie Johansson viker mjuka kläder för hand. Hon berättar om bonussystemet som infördes december förra året. Vid högre produktion än vanligt får alla en, två eller tre kronor mer per timme, beroende på hur mycket mer de har lyckats producera. Förra månaden var produktionen så hög att de fick tre kronor mer per timme. Det gjorde 512 kronor mer i lön i juli.

— Det nya bonussystemet innebär att alla måste jobba hårt, annars blir det mindre pengar, säger Rose-Marie Johansson.

— Personalen tjänar på det men de som tjänar mest är arbetsgivaren, påpekar Industrifackets Anders Holmberg.

Han berättar med stolt röst hur produktiviteten har ökat senaste åren. Att personalen har högt ställda krav på sig själva och på kvaliteten.

— Det finns de som klagar över att det är tyngre idag att jobba. Det finns de som säger att de mår dåligt av att gå till jobbet på morgonen. Trots det ger de 110 procent när de kommer till jobbet i alla fall. De vet att vinstkraven är höga.

Det är så Anders Holmberg vill övertyga landstingen i Norr- och Västerbotten att ta över driften av tvätteriet i Boden. Hotet att jobben skulle försvinna till andra länder skrämmer och då kan effektivitet vara ett bra argument. Nu har åtminstone upphandlingen avbrutits.

Berendsens vd i Sverige Christer Ström, har tidigare sagt till Kommunalarbetaren att han varken kan eller villl svara på frågor.

— Det är en pågående förhandlingsprocess med Norrbotten och Västerbotten. I nuläget kommer vi att lägga ned anläggningen i Boden. Det finns ingen ekonomisk bärkraft där. Men jag diskuterar inte vinstkrav med er.

Vd Christer Ström håller inte med om att vinstkraven har ökat sedan Davies Group har köpt upp företaget. De beslut som har fattats efter ägarbytet är beslut som har fattats av den svenska företagsledningen, framhåller han. Christer Ström vill inte heller kommentera Berendsens verksamhet i Estland och Polen och vad det i framtiden kan innebära för jobben i Sverige. Berendsen ser inte den internationella konkurrensen som något unikt, påpekar han.

— Vi får anpassa oss efter de villkor som gäller. Om villkoren för konkurrens ändras i Sverige får vi se över vår verksamhet. 

Tvätteriet i Boden

• Grundlön: 16 191 kronor, alla har samma grundlön, bestäms via centrala avtal.

• Arbetstider: 07.00-16.00.

• Lönetillägg: Nytt kollektivt bonussytem sedan december.

• Semester: 25 dagar. De som var 40 år och hade varit anställda sex år vid privatiseringen får fem dagar så kallad semesterpermission. Under de dagarna får de full lön men ingen semesterersättning.

• Anställda: 100 fast anställda. 9 vikarier har anställts för tre månader för att täcka långtidsfrånvaro.

• Sjukfrånvaro: Företaget lämnar inte ut siffrorna utan hänvisar till siffror för hela koncernen.

• Könsfördelning: 55 procent kvinnor, 45 procent män.

• Rotation: Rotation i den egna arbetsgruppen.

Artikeln är skriven av Devrim Mavi och Ann-Christin Sjölander Holland