Någon rättighet för dig att arbeta extra finns inte reglerat i avtal, men vid personalbrist kan arbetsgivaren beordra någon att arbeta övertid. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalbemanningen fungerar på arbetsplatsen och det ska finnas personal så att man kan undvika övertidsarbete i så stor utsträckning som möjligt. Arbetsgivaren har inget att göra med vad du gör på din fritid, så länge det inte är en form av bisyssla som kan skada verksamheten.