I slutet av september skulle de första av de uppsagda förarna ha slutat. Men bara några veckor innan får de beskedet att jobbet finns kvar.

För att få bort köerna vill SL:s styrelse underlätta påstigning på bussarna i innerstaden. På försök ska det från november finnas värdar vid vissa hållplatser utefter ringlinje 4 i innerstaden. Bussvärdarna ska göra biljett- och kortkontroll för att släppa på passagerare vid mittendörren i bussarna.

Busslink räknar med att 40 personer behövs för att klara detta uppdrag.

– Då tyckte vi att vi kunde dra tillbaka uppsägningen av de 50 förarna. Vilka som ska få tjänsterna som trafikvärdar är ännu inte klart. De förare som är intresserade får söka.

– Jag kan tänka mig att de varvar arbetsdagen med att köra och vara trafikvärd för att få variation i arbetet, säger Hans Lindberg som är Busslinks personalchef.

Ordföranden i Kommunals trafiksektion, Lars-Åke Sandström, är mycket nöjd med beslutet. Han har försökt hitta alternativ till uppsägningarna som kom efter att SL beslutat att glesa ut turerna för att spara pengar när det inte är rusningstrafik.

Lars-Åke Sandström kritiserade SL för att tänka kortsiktigt. Om trängselavgifterna införs i Stockholm behövs 200-300 förare rekryteras för att klara behovet av fler bussar i trafiken. Därför var det enligt honom fel att nu tvinga Busslink att säga upp folk.

Även andra bussbolag berördes av SL:s besparingar. De bolagen klarar neddragningen genom att inte ringa in lika många timanställda som tidigare.

– Fackligt arbete lönar sig. Det är bra att SL istället genomför försöket med trafikvärdar så att vi får behålla anställd personal i Busslink, säger Lars-Åke Sandström.

Men faran är inte helt över. Busslinks VD Henrik Höjsgaard säger att varslet om uppsägning av ytterligare 50 förare ligger kvar. Varslet lades i maj till följd av att SL glesar ut turerna.

– Vi får ha ett varsel vilande i 12 månader hos länsarbetsnämnden. Det tänker vi utnyttja. Jag hoppas att vi inte behöver säga upp någon. Men trängselavgifterna är inget vi kan binda upp allt kring. Vi vet inte om dessa införs och i så fall när, säger Henrik
Höjsgaard.