– Utbildningen blir erkänd i flera länder, och man utarbetar en gemensam bas vilket gör att det går att söka jobb utanför det egna landets gränser, konstaterar Birgitta Asklöf, ombudsman som arbetar med utbildningspolitiska frågor hos Kommunal. Det blir med andra ord lättare för svenska vårdbiträden att söka jobb utomlands och för utländska vårdbiträden att få jobb här.

Att man tar vara på olika länders och kulturers erfarenheter av vård i hemmet ser Birgitta Asklöf också som positivt. Hon är Kommunals representant i projektet, där övriga deltagare kommer från Finland, Ungern, Italien och Wales.

– Det känns bra att Kommunal är med i det här arbetet eftersom många av våra medlemmar tillhör målgruppen, säger Birgitta Asklöf.

Projektet går ut på att utforma en utbildning som inriktar sig på vård och omsorg av äldre i hemmet. Målgruppen är sålunda personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Tanken är att kursen ska fungera både för dem som inte har någon vårdutbildning och för dem som redan har arbetat ett tag, men som saknar formell utbildning. I det senare fallet kan man få hjälp med att validera sina kunskaper. Detsamma gäller den som kommer till Sverige med en utländsk vårdutbildning i bagaget.

Utbildningen ska motsvara en 8-veckors kurs på gymnasienivå och läggs upp som en distansutbildning på internet. Man kan välja studietakt själv, men en idé är att bilda en studiegrupp på arbetsplatsen.

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) i Norrköping är projektkoordinator. Den som är nyfiken på utbildningsmodellen kan gå till CFLs webbplats och se exempel på hur kursen kommer att se ut:
www.cfl.se/homecaredemo

Arbetet med att färdigställa kursen kommer att pågå under 2005.