Hittills har Socialstyrelsen hunnit granska 100 av de 200 vårdcentraler som ingår i en undersökning som påbörjades under våren. I februari nästa år beräknas en rapport vara klar om hur sjukskrivningsprocessen ska förbättras.

Resultatet hittills är dystert. I stort sett alla vårdcentraler saknar rutiner och handlingsplaner för hur sjukskrivningar ska handhas.

Bristerna är särskilt allvarliga för dem som varit sjukskrivna mer än 60 dagar. Många vårdcentraler tvingas nu formulera skriftliga rutiner för hur sjukskrivningar ska göras och följas upp.

(Källa: Dagens Medicin)