De fem hästskötarna arbetade från tidig morgon till sen kväll. När någon tröttnade på villkoren kom genast en ny. En av dem arbetade bara tio dagar innan hon fick nog. Och så pågick det. Kön till stallet var lång.

Till slut sa Kommunal ifrån. I december år 2002 stämde Svenska kommunalarbetareförbundet ägaren för avtalsbrott, uteblivna löner och övertidsersättning.

Kommunal ansåg att hästskötarna blivit lurade på lön, mellan 10 000 kronor och 55 000 kronor vardera. Dessutom krävde man ett skadestånd av ägaren på mellan 5 000 kronor och 10 000 kronor.

Hästskötarna tvingades arbeta övertid för att hinna med alla hästarna medan arbetsgivaren ansåg att personalen borde hinna utföra arbetet inom ordinarie arbetstid.

Stämningen gällde också brott mot kollektivavtalet. De uppgavs ha arbetat sex dagar i veckan och betydligt mer än 40 timmar. För det avtalsbrottet krävde Kommunal ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor.

Förutom hästavel framställer Tärnö Säteri också det malt som de brygger öl och destillerar vodka på i ett bryggeri i Stockholm.

Det kollektivavtal som Kommunal hade tidigare med företaget är nu uppsagt. Ägaren har också lämnat arbetsgivareföreningen SLA.

Är ni nöjda med resultatet, Håkan Lundstedt på Kommunals avtalsenhet?

— Nöjd blir man aldrig vid en förlikning, båda får backa.