Svart natt och svart katt

Kristallskott i Guds mantel

Liv utan revor