Ett par månader innan kommissionen byts ut kom den nyligen med ett så kallat förtydligande. Ett EU-land får kräva att det finns en ansvarig på plats när ett utländskt tjänsteföretag är verksam i landet. Fackliga organisationer får då en motpart att ställa till svars och begära förhandlingar hos.

Kommissionens förslag har tidigare inte tillåtit att det ställs krav om en representant för företaget på plats i landet.

Den avgående kommissionären Frits Bolkenstein säger att kommissionen inte heller tänker hindra fackliga stridsåtgärder mot utländska tjänsteföretag.

LO är nöjd med kommissionens besked även om de ännu bara finns muntligt och inte skriftligt.

– Fast vi är mycket kritiska till många andra punkter i förslaget. Så det här är långt ifrån tillräckligt, säger ombudsmannen Lars Nyberg.