För att stärka medlemmarnas chanser på arbetsmarknaden inför nyanställningar och löneförhandlingar vill Kommunal införa nationella kompetensbevis. Beslut om kompetensbevis bör tas av riksdagen och omfatta alla, föreslår en utredning.

Det ska innehålla en anställds samlade verkliga kompetens. Ett sätt att värdera den är genom så kallad validering med arbetsprov, tentamen eller liknande. Det finns också betyg som visar genomgångna utbildningar.

Men kompetensbeviset ska vara vidare och mer omfattande. Betyg och validering blir då bara en del av beviset som också kan omfatta fristående kunskaper. Till exempel språk, data eller olika praktiska färdigheter.

Varför behövs då yrkesbevis?

— För att dokumentera och utveckla våra medlemmars kompetens, svarar Lars-Åke Almqvist, som utrett frågan och föreslår ett rådslag, där medlemmarna inom förbundet bjuds in att tycka till.

— Målet för opinionsarbetet ska vara att få riksdagen att besluta om införandet av kompetensbevis för alla yrken.

Ett kompetensbevis kan skräddarsys med en personlig profil och skapa vägar för att växa och utvecklas i yrket, anser han.

— Det kan också stödja vår fackliga strategi för löner, kompetens- och organisationsutveckling, säger Almqvist.

För hela landet kan den bidra till högre kvalitet på alla områden, samt högre produktivitet och ekonomisk tillväxt, skriver han i en delrapport från projektet.

Hittills finns främst bara gymnasiebetyg, men det räcker inte i framtiden.

— Om människor utvecklas i sina arbeten utvecklas också hela arbetsmarknaden.