Ditt problem verkar lite speciellt, men har säkert inte med de olika växtslagen att göra. Päronträdet verkar ha fått någon typ av svampsjukdom. Vad som drabbat dina rhododendron är svårt att säga, men jag antar att du använt anpassad rhododendronjord och försörjt plantorna väl med vatten? Lämpliga tåliga buskar kan vara schersmin, syren eller varför inte ett park- eller skogsolvon? Före nyplantering kan du komplettera med någon säck gödslad torv eller någon skottkärra färsk hästgödsel. Komposterad kogödsel är också bra och har bra närings- och humusvärde. Glöm inte att vattna rejält vid planteringstillfället!