Att samarbeta och föra en ständig dialog på arbetsplatsen är en förutsättning för att verksamheten ska fungera på bästa sätt till gagn för alla. Jag tycker att ni ska diskutera med arbetskamraterna på centret hur ni tillsammans kan göra verksamheten bättre! Ibland rullar verksamheten på i samma rutiner utan att någon tänker på det.

Men arbetsgivaren har också ett arbetsmiljöansvar för sina anställda. En god arbetsmiljö innefattar möjlighet till inflytande för de anställda. I ditt fall ska din arbetsgivare förvissa sig om att miljön är bra och säker på dagcentret. I det ansvaret ligger också att ni alla som arbetar på dagcentret kan påverka organisation, arbetsrutiner och så vidare. Ta en diskussion med din arbetsgivare och uppmärksamma denne på sitt ansvar. På en arbetsplats med minst fem anställda ska arbetsgivaren verka för att skyddsombud utses. Om det inte finns skyddskommitté på arbetsplatsen kan ett regionalt skyddsombud utses och den personen har då tillträde till arbetsplatsen för att bevaka miljöfrågorna.