Men det är en uppdragsutbildning och det krävs att det finns arbetsgivare som är villiga att betala för kursen. Något som tycks vara osäkert än så länge.

— Det vill till att någon arbetsgivare tycker att det är så viktigt så att den köper den. Och för att få det måste man bearbeta assistansanordnarna lokalt, säger Lena Retzius, ombudsman vid förbundskontoret med särskilt ansvar just för personliga assistenter.

Kursen ger 10 högskolepoäng och är tänkt att hållas över två terminer på kvartsfart.

Tanken är att deltagarna ska jobba parallellt med studierna. Det kan bli frågan om studier på kvällstid. Hur det utformas beror på om en och samma arbetsgivare köper hela utbildningen eller om flera arbetsgivare köper platser.

Kursen är tänkt att innehålla bland annat:

• Frågor kring lagstiftning och ideologi.

• Etik och sekretess.

• Kommunikation och konflikthantering, med mera.

Kursen vänder sig till främst till personliga assistenter, gruppledare, arbetsledare och resurspersoner för personliga assistenter. Men även vårdare och elevassistenter kan komma i fråga. Kravet är det blir en grupp på mellan 16 och 24 personer. Kursstart sker när och om det blir möjligt.

Men frågan är om det bli någon utbildning. I de kontakter Kommunal haft med olika kommuner har intresset vart svalt från arbetsgivarhåll.

— Jag är inte så säker på att det finns arbetsgivare som har lust att betala pengar för det här, säger Lena Retzius.

Varför erbjuder ni den här utbildningen om ni inte riktigt tror på det?

— Våra medlemmar har önskemål om utbildning, det framgår när man träffar dem. Vi måste kunna erbjuda dem någonting. För en massa olika medlemsgrupper finns det högskoleutbildning i dag. Varför ska man inte kunna ha det för den här gruppen?