Det är tragiskt när människor drar sig undan och inte vågar föra fram saklig kritik på en arbetsplats. Troligen har man länge pratat bakom din rygg, eftersom ditt samtal med chefen fick sådana kraftiga konsekvenser. Du frågar varför ingen sagt något till dig. Förklaringen är ofta att ingen vill framstå som den som ”skvallrat” på de andra. Därför sprider sig i stället en tyst överenskommelse, så att ingen säger något. Och man börjar att demonstrera på olika sätt, så att den utsatta ska ”förstå själv”. Detta är grymt! Men tyvärr också väldigt vanligt.

Du har ju gjort rätt när du bad om fortbildning. Din chef har ansvar att lyssna, när man larmar om något och se till att man får den utbildning man behöver. Att säga till dig att du ska söka ett annat jobb, kan visserligen tolkas som omtanke om dig (eftersom du har dina kollegor emot dig), men är ändå helt fel. Han har som chef ansvar att rätta till situationen för dig. Att uppmana någon att sluta kan i en arbetsrättslig situation tolkas som en framprovocerad uppsägning. Men att protestera med hjälp av juridiken kan bli oerhört påfrestande och har osäker utgång, så det vill jag inte råda dig till.

Tala med ditt fackliga ombud på förbundet och överlägg om vad du ska göra. Kanske är det bästa ändå att du försöker komma därifrån, för att inte bli än värre behandlad. Begär då i första hand omplacering med hjälp av facket.