Det gäller att sitta rätt i båten.

Den kan ju kantra.

Därför är U-båten säkrast

som aldrig kan kantra

och som ändå kan nå botten utan att sjunka.

Men är den så säker egentligen?

Många föredrar att sitta i öppen båt

så att man åtminstone kan simma i land

om något skulle hända

I U-båten sitter man fast,

och fastnar man i botten hjälper inte ens simkunnighet.

I-länder och U-länder har samma skillnad,

det vill säga egentligen ingen skillnad alls.

I U-landet kan man inte få det sämre,

man kan bara få det bättre,

men ändå föredrar vi att vara i I-landet

där man bara kan få det sämre

genom välfärdssamhällets benägenhet

för fördubblad Alzheimerfrekvens och hjärtbesvär

genom övergödning, öl, cigaretter och stress

för stillasittande fetma att frodas med

och stroke som någonting nästan oundvikligt.

Många föredrar därför en existens under ytan

helst i U-land, där livet är billigare

och man slipper terroriseras av lapplisor,

trafikpoliser som sätter fast en med dryga böter

för ingenting, en finansminister som bestjäl folket

och sticker till Portugal för pengarna

och så vidare.

Klokast i landet är kanske därför Henning Mankell

som håller sig ur vägen i världens fattigaste land.