Anställda inom vård och omsorg, till exempel Riksbyggen, fick ett avtal på 13 månader, till sista juni 2005. För juni, juli och augusti betalas 3 procent på intjänad lön till var och en, och från 1 september finns ett löneutrymme på 480 kr som fördelas i lokala förhandlingar.

Anställda på kursgårdar och konferensanläggningar (gäller ca 200 personer) fick ett treårsavtal. Från 1 april i år till och med sista augusti får alla ett engångsbelopp motsvarande 2,8 procent av intjänad lön.

Från 1 september finns en pott på 450 kr att fördela lokalt, från 1 april 2005 en pott på 450 kr och från 1 april 2006 en pott på 600 kr. På det här området är LO-förbundet Hotell och Restaurang styrande, avtalet påverkas av det.

Anställa i Hemfrid, ca 150, fick ett 9-månadersavtal som gäller från april i år och året ut. Alla får garanterat minst 130 kr, dessutom finns en pott på 230 kr att fördela i lokala förhandlingar.