I vår intervju lovar förskoleministern att personaltätheten ska öka. Men hur det ska gå till är oklart.

Tidningens undersökning handlar om hur mycket mer resurser som behövs med dagens antal barn i förskolan. Det är viktigt när man jämför med regeringens utspel som kom i april: 1 miljard mer nästa år och lika mycket till under 2006 och 2007.

Sammanlagt ska 2 miljarder, enligt Hallengren, gå till att öka personalen med 6 000 anställda, vilket är 10 procent.

Men om personalen blir 10 procent fler betyder det inte självklart att personaltätheten därmed ökar. Om också barnen blir 10 procent fler ökar inte personaltätheten.

Två saker tyder på att barnantalet i förskolorna ökar med minst 10 procent till år 2007:

1 Enligt Statistiska Centralbyråns prognos ökar fram till och med 2007 antalet barn 1–5 år i landet med 8 procent.

2 Andelen som har plats i förskolan växer med 2-3 procentenheter per år.

Om barnantalet ökar så mycket, räcker inte 2 miljarder för att öka personaltätheten.