Färre gör mer — och färre får plats i arbetslivet. Sedan 1980-talet är det 200 000 fler som inte ryms på arbetsmarknaden. Sjukskrivningarna har dessutom ökat kraftigt sedan slutet av 1990-talet.

En ny studie från SCB om vad som påverkar sjukskrivningarna visar tre förändringar som orsakat de stigande kostnaderna:

• De som är sjukskrivna förblir det längre än tidigare.

• Andelen sjukskrivna har ökat markant inom verksamheter som drabbades av omorganisation och neddragningar i början av 1990-talet.

• Ökningen av andelen sjukskrivna är framförallt koncentrerad till kommunal verksamhet inom vård, utbildning, äldre- och barnomsorg.

Bakom siffrorna finns kvinnor: Barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden, lärare, som upplever stress, bristande kontroll i arbetet och som har svårt att koppla av. I det här numret berättar barnskötare om hur ökad stress och sämre resurser påverkar deras möjligheter att göra ett bra jobb.

Samtidigt hårdnar arbetsgivarnas attityd: Allt fler kräver sjukintyg av de som söker nytt jobb. Dåligt samarbete med försäkringskassan gör det svårt för de sjukskrivna att komma igen. Och antalet reträttplatser med enklare jobb blir allt färre, framhåller LO.

Sju av tio arbetsgivare säger att de helst inte anställer äldre. Det gör regeringens projekt att få ner sjuktalen minst sagt bekymmersamt.

Men det finns vägar att minska ohälsan.
Fortsätta jobba kan ge ökad livskvalitet, även för den som inte är helt frisk, visar arbetsterapeuten Gunilla Liedbergs doktorsavhandling vid Linköpings universitet (refererad i Forskning & Framsteg 6/04). Kvinnor med smärtsjukdomen fibromyalgi, som arbetar kvar, men med anpassad arbetstid- och uppgifter upplever ökad livskvalitet, jämfört med de som fortsatt att vara sjukskrivna.

Almegatidningen (3/04) berättar hur en satsning i samverkan med facken, på Skaraborgs Städ halverat korttidsfrånvaron och fått långtidssjukskrivningarna att så gott som upphöra. Men projektet fick i början föga stöd av företagshälsovården och försäkringskassan. Enhetschef Monika Hillsjö, konstaterar att hon inte är förvånad över hur det ser ut i Sverige i dag, när den lättaste vägen är att låta folk förbli sjukskrivna. Försäkringskassan behöver ändra sitt arbetssätt.

Engagemang på arbetsplatsen har stor betydelse för möjligheten att komma igen. Arbetsgivare måste uppmuntras att se de 80 procentens förmåga och inte de 20 procentens oförmåga.