• mer tid och hjälp till pensionärerna

• att pensionärernas mänskliga och sociala behov erkänns

• att vårdbiträdesyrket erkänns som ett relationsarbete

• öppen dialog med våra närmaste chefer och att de för våra synpunkter vidare uppåt i hierarkin

• mer satsningar på förebyggande vård som promenader och social kontakt

• mer satsningar på pensionärer som är deprimerade, ensamma, dementa och utelämnade

• att vårdbiträden får möjlighet att tillsammans kartlägga pensionärernas hjälpbehov och att det framförs till biståndsbedömarna så att hjälpen kan anpassas till de individuella behoven

• utveckling av kontakterna med anhöriga, biståndsbedömare, hemsjukvården och andra

• att man lyssnar mer på vårdbiträdenas synpunkter innan beslut och åtgärder fattas

• att beslutsfattare och politiker satsar mer pengar på vården och omsorgen

Ur en av rapportens noveller
RGod morgon. God morgon. Hör alla fåglar sjunga god morgon för dig. Hur är det?

Det behöver du inte fråga om. Du vet att jag bara vill dö. Hjälp mig till badrummet nu! Bädda sängen ordentligt. Förra veckan blev det inte bra. Vet du hur du skall vika filtarna? Den blå skall vara överst. Hjälp mig upp nu! Var är vi någonstans?

I hallen.

Var ställde du skorna när du kom in? Är dom blöta?

Nej, det är torrt ute och dom står på dörrmattan.

Men du vet väl att du inte kan ställa dom där, du vet ju att jag inte ser. Jag vill inte snubbla på dom och bryta nåt ben. Det räcker som det är.

Ja ja, jag ska flytta dom.

Har du tvättat händerna?

Nej, jag gör det nu.

Vänta jag måste gå med dig för ni drar alla åt kranarna för hårt så jag kan inte få upp dom sen. Ta strumporna och koftan som hänger på stolen och håll mig ordentligt i handen. Vattnet är för varmt. Är det den rosa handduken? Den är för ansiktet. Häng den på elementet. Tänd lamporna i köket. Det är alldeles mörkt. Jag ser ingenting.”

Rapporten kan beställas via Kompetenscentrum telefon: 08-508 215 99 eller via hemsidan www.slpo.sll.se/kc (där går det också att ladda ner rapporten, gå in under ”publicerade rapporter”).