När kommunen sålde Norrköpings Miljö och Energi till Sydkraft blev även va-verksamheten såld.

Det skedde som en bieffekt utan större eftertanke. I efterhand har många reagerat på detta, skriver motionärerna.

Med tanke på att utredningen om en ny va-lag föreslår att man inte ska kunna privatisera, det vill säga direkt sälja ut va- anläggningar, tycker motionärerna att det inte är rimligt att Sydkraft ska få fortsätta sköta va-verksamheten.

-Vi har frånhänt oss ägandet och har ingen kontroll över den framtida skötseln av vårt vatten-och avloppsverk. Även om inte Norrköping har sämre kvalitét eller markant högre priser än jämförbara kommuner, säger det inget om framtiden. Vilken dag som helst kan Sydkraft sälja vattenverket vidare till någon annan, menar de.

Även föreningen Attac har protesterat mot utförsäljningen.