– Det är ungefär som de andra har fått, säger Lena Retzius, ombudsman på Kommunals avtalsenhet.

Däremot fick Kommunal inte igenom kravet på ett införande av lägstlöner.

Avtalet är kort, endast ettårigt, och går ut den 30 juni nästa år.

Arbetsgivarna var angelägna om ett kort avtal med tanke på den osäkerhet som finns vad gäller den framtida LSS-ersättningen. Den är just nu under utredning.

För perioden 1 juli till 31 augusti i år betalas ett slags engångsbelopp ut som motsvarar 3 procent på grundlönen.
Medellönen ligger på 15 920 kronor, enligt Kommunal. Räknat på den ger avtalet 480 kronor i juli och 480 kronor i augusti i engångsbelopp.

Det finns inga individgarantier i avtalet. Löneutrymmet på 480 kronor fördelas lokalt. För timavlönade motsvarar det 2,79 kronor i timmen.

Parterna har också återfört till avtalet att personer som sägs upp på grund av att brukaren hamnar på sjukhus eller liknande har företrädesrätt vid nyanställning.

Övertidsreglerna förändras så att högre övertidsersättning betalas ut efter två timmars övertid, jämfört med fem timmar tidigare.

Avtalet är värt cirka tre procent. Det är oklart hur många medlemmar det berör. Förra året var cirka 8 000 personer anställda som personliga assistenter, enligt det aktuella avtalet. Men många är oorganiserade.

Att överenskommelsen är klar kan bli vägledande för övriga förhandlingar som gäller personliga assistenter.

Förhandlingarna med KFS har strandat. Medlingsförhandlingar har inletts och fortsätter på måndag den 6 september.
Förhandlingarna med Vårdföretagarna rörande personliga assistenter fortsätter den 17 september.