Det är skrivandet som gör det

Ej innehållet

kraften skapar behovet

lättnaden efteråt

Pennan

ångestbefriaren

hjälpen

trösten

När ej nära, kära

och vänner räcker till

ligger raderna tomma

i förväntan