För stallpersonal hos travtränare och ridhus, samt ridinstruktörer höjs lönen med 500 kronor den 1 juli i år, 480 kronor den 1 april 2005 och 480 kronor den 1 april 2006.
Det ger en sammanlagd löneökning på 1 460 kronor.

Minimilönen för 18-åringar blir 14 305 kronor det första året, 14 705 kronor
det andra året och 15 105 kronor det tredje året.

Banarbetarna inom travsportenhar en garanterad lönehöjning och en pott som fördelas i lokala löneförhandlingar. De garanteras 335 kronor från den 1 april i år, 320 kronor från 1 april nästa år och 320 kronor den 1 april 2006.

Potten är för respektive år 165, 160 och 160 kronor per heltidsanställd.

Kommunals ombudsman Mats Hansson säger att uppgörelsen ligger inom ramen för tidigare träffade avtal. Han är positiv till att förhandlingen gått relativt snabbt.

– Det viktigaste är att nivån på lönerna höjs. När det gäller pottsystemet för anställda på travbanor måste arbetsgivaren förhandla om kriterierna
tillsammans med de fackliga organisationerna. Det var också viktigt att vi fick gehör för detta, säger han.

Om parterna inte kommer överens läggs potten ut generellt.