Satsa på dig själv

spy i medvind

Gå gatan fram

blind för andra

läs estetik

bli ett vackert lik.