De sedan generationer hårt hamlade (avkvistade) pilarna i Skåne är ett bra exempel på att just pilar går att beskära och hållas tillbaka hårt. För bästa resultat, börja hamlingen när trädet är ungt, annars kan skadorna bli stora. Vill du göra ett mycket stort ingrepp på ditt träd bör du vara medveten om att både trädets karaktär och utseende förändras kraftigt för lång tid framåt. Uppslaget av skott blir också mycket stort och mängden kommer i stora ”kvastar.” Du måste sedan upprepa beskärningen regelbundet, med några års mellanrum. Man kan också tänka sig ett mindre våldsamt ingrepp, om man vill försöka behålla trädets karaktär och form. Men det kräver mycket kunskap och känsla för att resultatet ska bli bra. Oavsett vilken metod man väljer är vårvintern före lövfällningen eller sent på hösten den bästa tiden för mycket stora ingrepp. Annars kan beskärning göras hela året, med undantag för veckorna före och efter lövsprickningen.