— Eftersom vi ska träffa Vårdföretagarna på tisdag nästa vecka igen så skjuter vi på varslet så länge vi förhandlar, säger Annica Jansson, Kommunals förhandlare och ombudsman på Kommunals avtalsavdelning.

Skulle de nya förhandlingarna stranda träder det tidigare varslet i kraft med omedelbar verkan. Den 1 juni skulle varslet om nyanställnings- och övertidsblockad annars ha utlösts.

Det var sent på torsdagskvällen som Kommunal tackade nej till medlarnas slutbud om ett nytt avtal för omkring 20 000 medlemmar i privat vård och omsorg inklusive vissa kök.
Kommunal värderade budet som sämre än det arbetsgivarna föreslog i början av maj.

Medlarna föreslog:

• Ett avtal på 31 månader

• Det första avtalsåret utan nivåhöjningar. I stället skulle ett engångsbelopp på totalt 2 800 kronor betalas ut under årets resterande sju månader.

• De övriga två avtalsåren föreslog medlarna en nivåhöjning på 490 kronor respektive 480 kronor i genomsnitt på avtalsområdet, räknat på heltid. Det skulle motsvara under tre procent per avtalsår på en månadslön kring 16 600, där medellönen ligger för anställda på Vårdföretagarnas område, enligt förbundets uppgifter.

– Det är alldeles för lite pengar. Att få ett förslag från medlarna som är sämre än arbetsgivarens bud tror jag aldrig har hänt tidigare, säger Annica Jansson.

Kommunalarbetaren har sökt företrädare för Vårdföretagarna för en kommentar men hittills utan resultat . Enligt Kommunals Annica Jansson tackade arbetsgivarna ja till budet.

Kommunal yrkade från början på 650 kronor eller minst 3,2 procent i genomsnitt på avtalsområdet. Senare ruckade man på kraven och kunde tänka sig ett avtal som motsvarar 500 kronor mer i månaden i genomsnitt på heltid.

Vårdföretagarna kunde i början av maj sträcka sig till 7,3 procent på tre år, vilket i kronor räknat ligger ungefär en hundralapp under Kommunals tidigare smärtgräns.

Det uppskjutna varslet om nyanställnings- och övertidsblockad berör som tidigare även oorganiserade.

Förhandlingarna för de cirka 9 000 anställda inom trädgårdsnäringen, jordbruk, på djursjukhus och golfbanor pågår och väntas fortsätta under pingsthelgen. Om ingen överenskommelse nås träder de varslade konfliktåtgärderna i kraft på tisdagen, övertids- och nyanställningsblockad.

Exempel på vårdföretag som berörs av Kommunals varsel:

Äldreomsorg:

Svensk äldreomsorg AB (Carema-koncernen)

Care Partner AB (fd ISS Care)

Capio omsorg AB (Capio-koncernen)

Medihem (Praktikertjänst-koncernen)

Ambulansverksamhet:

Falck ambulans

Sjukhus:

Röda korsets sjukhus

Sophiahemmet