Den moroten har inte jag hört talas om! Att just gula morötter skulle vara mindre benägna att angripas av morotsflugans larver har jag svårt att tro. Hade den funnits, skulle den säkert ha lanserats med buller och bång och toppat försäljningsstatistiken.

Morotsflugan dras till lukten av morotsblast och dess larver gnager sedan snabbt och effektivt gångar i moroten och gör den mindre aptitlig. Bästa sättet att undvika flugan är att byta växtplats varje år, noggrant täcka sin odling med fiberduk och samplantera med andra starkt doftande grönsaker. Man ska också försöka undvika att lägga blasten från nyss upptagna morötter nära odlingen. Med de här små knepen brukar man slippa flugan!