Vare sig du arbetar natt eller dag har arbetsgivaren ett ansvar för att du ska vara trygg och säker i ditt arbete, så visst är detta är en arbetsmiljöfråga. Att arbetsgivaren har polisanmält händelsen ingår i arbetsgivarens ansvar. Du ska vända dig till skyddsombudet eller förbundets lokala sektion, som tillsammans med arbetsgivaren får utreda hur arbetsmiljön ser ut på er arbetsplats och även hjälpa dig på andra sätt!