Kommunal har varslat om nyanställnings- och övertidsblockad från den 1 juni inom privat vård och omsorg där Vårdföretagarna har avtal med Kommunal. Omkring 20 000 medlemmar samt oorganiserade berörs av varslet.

Medlarna har en vecka på sig att luckra upp det låsta förhandlingsläget innan stridsåtgärderna träder i kraft.

Arbetsgivarna är kritiska till att Kommunal varslat om stridsåtgärder.

— Det är mycket förvånande. Vi var överens om frivillig medling. Då kommer man med varsel precis när medlare har utsetts, säger Ari Kirvesniemi, förbundsdirektör hos Vårdföretagarna.

Skulle stridsåtgärderna bli verklighet kan problem uppstå med sommarsemestrarna.

Förhandlingar är tänkta att pågå under hela veckan, och eventuellt också i helgen.

Det skilde någon hundralapp mellan Kommunals krav och Vårdföretagarnas sista bud den 6 maj. Kommunal var då beredda på att gå med på ett avtal som skulle ge löneökningar på 500 kronor i månaden i genomsnitt per avtalsår.
Vårdföretagarna erbjöd ett avtal på 7,3 procent på tre år. Det skulle motsvara löneökningar på i genomsnitt 400 kronor i månaden per avtalsår, räknat på en lön på 16 600 kronor. Det är där medellönen på avtalsområdet ligger, enligt Kommunal.

I de ursprungliga kraven yrkade Kommunal på 650 kronor eller lägst 3,2 procent.

I slutet av veckan fortsätter också förhandlingarna med Skogs- och lantarbetsgivarna, SLA, om ett nytt avtal för omkring 9 000 medlemmar. Så kallade opartiska ordföranden medverkar vid förhandlingarna.

Kommunal har även där varslat om nyanställnings- och övertidsblockad från den 1 juni inom jordbruk, djursjukhus, golfbanor och trädgårdar.

En övertidsblockad skulle slå hårt mot jordbruket där juni i vanliga fall är en månad med mycket kvälls- och helgarbete.
Även här har Kommunal krävt löneökningar på cirka 500 kronor.

Förhandlingsläget med Arbetsgivaralliansen har ljusnat något. Där har Kommunal fått något som liknar ett bud till ett avtal för cirka 800 medlemmar i vård och omsorg i ideell verksamhet.

Annica Jansson vill inte avslöja vad förslaget innehåller men säger att det är tillräckligt intressant för att diskussionerna ska kunna fortsätta senare i veckan.