Jag vill försöka bena upp din historia.

Naturligtvis är det helt förkastligt att en chef skriker åt en medarbetare och, som du skriver, hotar med psykolog. Men jag har en känsla av att ert samtal ömsesidigt ”spårade ur”. Chefer (i synnerhet) måste behålla lugnet i alla lägen, men alla klarar tyvärr inte av situationer där de känner sig provocerade. Du å din sida gick hem och ville inte prata med chefen. Det är förståeligt, men som anställd måste också du medverka till att problem blir lösta.
Varje anställd har rätt att vara med vid sina egna rehabiliteringsmöten. Annars kan det ju knappast kallas för ett sådant.

Arbetsgivaren kan faktiskt kräva läkarundersökning av en anställd, för att få veta om det föreligger någon sjukdom eller anledning till arbetsanpassning. Men det hade varit bra om ni kunnat tala med varandra om det i sansad samtalston.

Chefen har sedan gjort en verkligt ful sak genom att läsa upp det du skrivit i din anmälan om arbetsskada. En sådan skrivelse omfattas av sekretesskrav! Ditt fack bör ta ställning till vad som kan göras i det fallet.

När det gäller arbetsgivarens krav att du ska göra psykologtest, som du uttrycker det, kan jag hålla med om att det är fel om det framställts som ett ”hot”. Men handlar det om att man på ett välmenande sätt misstänker någon psykisk orsak till sjukdom, tycker jag inte att du ska avvisa arbetsgivarens krav. Det är bra att göra en grundlig undersökning om varför du får ideliga magkatarrer och sedan hitta vägar för dig till ett jobb som du kan klara av.