Deltidsanställd får fyllnadslön för tid upp till heltid utöver ordinarie arbetstid. Övertidsersättning utgår till deltidsanställd vid arbete på fridag (helg) och för de timmar som överstiger åtta per dag. Om du arbetar 7-12 en söndag enligt ordinarie schema är den dagen inte en fridag. Det innebär då att du ska ha fyllnadslön för tiden 12-16. På vissa arbetsplatser betalar man ut övertidsersättning i liknande fall som ditt, men det är inte reglerat så i kollektivavtalet.