En rundringning till några slumpvis valda orter visar att sotare sägs upp nästan överallt:

Göteborg: Fyra sotare uppsagda i ett distrikt, i ett annat jobbar alla kvar, i det tredje har styrkan krympt från 22 (2003) till 16 man, och snart går ytterligare två.

Söderköping och Finspång: Två sotare av sex uppsagda.

Kommunerna i Stockholms län: 29 sotare har sagts upp, berättar ombudsman Susanne Gällhage.

Stockholm: Här finns sju distrikt. I ett har sex av 23 sagts upp, i ett annat fem av 21.

Malmö: Av 45 anställda fick ett tjugotal gå.

Helsingborg och Bjuv: Av de tio anställda har sex sagts upp. ”Men vi kommer nog att kunna växa igen, så småningom”, säger Christer Bjelk, skorstensfejarmästare.

Lund: Sex av de fjorton sotarna uppsagda.

Luleå och Gävle: Ingen har sagts upp.

Sundsvall: Södra distriktet: Inga uppsägningar nu. ”Kostnader för nya kompetenskrav och mätutrustning tillsammans med färre sotningsobjekt gör att vi inte kommer i fas förrän om fyra-fem år”, säger John Iggström, mästare.

Norra distriktet: Fem av femton sägs upp. ”Efter några år märks effekten, och vi kanske behöver nyanställa, men då har den duktiga personal som slutat skaffat andra jobb”, Mikael Boväng, mästare.

Karlskrona: Fem av 25 man sades upp vid årsskiftet, och troligen sägs ytterligare två-fyra man upp före 2005.

Gotland: Nya lagen motsvarar tre tjänster, men två har slutat av andra skäl, och ingen mer är varslad.

Norrköping: Uppsägningar kommer, de är 19 anställda nu.