— Vi bygger en lönepolitik för framtiden. Det är en process där vi får satsa på att vinna opinionen. Vi kommer att lyckas, säger han.

Vid konflikten förra året upplevde Kommunal att andra förbund svek. Ändå säger Håkan Petterson att det är ett måste för Kommunal att satsa på sammanhållningen inom LO.

— Vi klarar inte av att på egen hand komma ikapp vad andra yrkesgrupper tjänar. Kommunal måste få LO att enas om en modell för hur löneutrymmet fördelas mer rättvist, säger han.

Håkan Petterson tror att det så småningom kommer att lyckas.

— LO har ju tidigare enats om att satsa mer på kvinnodominerade yrken. Vår modell är en utveckling av den lönepolitik LO redan är överens om, säger han.

Ett annat mål Kommunal har är att kvalificerade yrkesgrupper inom Kommunal ska tjäna minst lika mycket som en genomsnittlig industriarbetare. Hur lång tid tar det innan detta mål nås?

— Det beror på hur stort det totala löneutrymmet blir, svarar han.

Det krävs enligt honom fler i arbete som betalar mer i skatt. Det räcker för att kommunalarna ska kunna få minst lika mycket i lönepåslag som andra. Om arbetslösheten ökar krävs istället skattehöjningar eller omfördelning av andra pengar till offentliga sektorn.

För honom handlar det om den politiska viljan att betala rättvisa löner. Han förklarar att Kommunal aldrig kommer att nöja sig med att kommuner och landsting saknar pengar för höjda löner.

— Vi kan inte hålla igen våra lönekrav för att enskilda kommuner och landsting inte har råd. Finns inga pengar får vi istället höja skatten. Alla ska vara med och betala, säger han.

Håkan Petterson menar att den solidariska lönepolitiken är viktig även för kommunalare som är anställda hos privata arbetsgivare. De riskerar också komma på efterkälken jämfört med vad andra inom LO tjänar.

— I alla fall så länge som dessa medlemmar är anställda i företag som är beroende av offentlig finansiering av sin verksamhet.

Inför sin kongress i juni presenterar LO rapporten ”Fackliga strategier för bättre byten”. Den handlar bland annat om hur facket ska agera för fler i arbete, högre löner och mer rättvisa och jämlikhet.

Rapporten beskriver hur sammanhållningen inom LO kan bli mer ansträngd när den sociala välfärden blir allt dyrare att upprätthålla. Pengarna kommer inte att räcka för att hålla verksamheten igång och betala löner så att de anställda hänger med i de privat anställdas löneutveckling.

Liksom Håkan Pettersson talar rapporten om att det behövs fler i arbete som betalar skatt. Problemet är om arbetslösheten inte minskar. Rapporten tror att det blir svårt att höja skatten med så mycket som krävs för att kompensera detta.

— Jag håller inte med om att det finns skattetrötthet i samhället, säger Håkan Pettersson.

Kommunal fick kritik efter konflikten förra året för att så mycket krut lades ner på lägstalöner som bara ett fåtal påstods tjäna mindre än. LO-rapportens analys är att lägsta löner i avtalen höjer lönen även för dem som redan tjänar mer.

— Det är bra om nu fler inser det. Vi kommer att satsa på lägsta befattningslöner i våra avtal i framtiden, säger Håkan Pettersson.