Modellen innebär bland annat tidig kontakt mellan chef och sjukskriven och har nu övergått från projekt till rutin.
Kommunal har varit med om att utarbeta modellen.

– Vi tycker att den verkar jättebra. Men i början såg medlemmarna det som kontroll när chefen ringde redan första sjukdagen, det hade aldrig hänt förut, säger Lena Andersson, huvudskyddsombud vid landstingsektionen.