Med utvidgningen följer också ett utvidgat ansvar för fred och demokrati. Som en stor och stabil demokratisk union måste EU våga ta ställning i andra länders interna konflikter för att förhindra krig och folkmord. Efter katastrofen i forna Jugoslavien med tio års krig, tusentals döda, hundratusentals flyktingar från Balkan, så har EU också börjat inse att man bör ta större ansvar i regionen. Att Makedonien kunde klara sig från inbördeskrig var tack vare att EU fanns.

Unionen kunde under Anna Lindhs ledning tvinga parterna till samarbete samtidigt som man ställde upp med stöd och hjälp för att undvika ett krig. EU visade sig vara en organisation som kunde fånga upp och civilisera de spänningar som tidigare utlöste krig.

Tyvärr finns det idag få framstående socialdemokrater som tror på Europatanken lika starkt som Anna Lindh gjorde. Därför blir jag så glad varje gång jag hör den socialdemokratiska EU-parlamentkandidaten Åsa Westlund, som går i Anna Lindhs fotspår både i sitt engagemang när det gäller EU som fredsprojekt och i insikten om att vi även på europeisk nivå måste kämpa för våra socialdemokratiska värderingar.

På hennes hemsida läste jag en kommentar om EU-kommissionens nya förslag till direktiv vad gäller handeln med tjänster. Förslaget innebär att ett tjänsteproducerande företag som har sitt huvudkontor i till exempel Grekland ska kunna verka på hela den europeiska marknaden utifrån de villkor som gäller i Grekland. De länder där tjänsterna utförs har därmed ingen möjlighet att reglera villkoren. Risken är stor att ett sådant system leder till en nedåtgående spiral där länderna inom EU konkurrerar med varandra om att ha sämst villkor för löntagare, sämst konsumenträtt, sämst kontroll av företagen vad gäller miljöfrågor och lägst skatter.

Kommissionens förslag kan bli problematiskt speciellt för Sverige som har omfattade kollektivavtal och strikta arbetsrättsliga lagar, stark konsumenträtt, stränga arbetsmiljökrav samt en stor skattefinansierad offentlig tjänstesektor. Moderaterna i Europaparlamentet jublar. Det är precis vad de har drömt om under lång tid. Därför är valet till Europaparlamentet den 13:e juni så viktigt. Idag styrs Europaparlamentet av högerpartierna. Ska vi lyckas sätta stopp för moderaternas politik i Europa måste varje person gå och rösta den 13 juni.

Så här skriver Åsa Westlund om EU:s tjänstedirektiv:

”För mig som socialdemokrat är kommissionens förslag helt oacceptabelt. Det är bra om handeln med tjänster kan öka i Europa, men det får inte ske till priset av försämrade rättigheter för människor eller försämrad välfärd.” För min del har jag bestämt mig för att kryssa för Åsa Westlund på Socialdemokraternas lista.

Cheko Pekgul är frilansjournalist. Tidigare har han bland annat arbetat som städare.