Väldigt lite har förändrats när det gäller kvinnors löner sedan början på 1980-talet. Fortfarande tjänar kvinnor 80 procent av männens löner. När andelen kvinnor är högt i ett yrke är löneläget lågt. Det är Kommunals utgångspunkt i förslaget till ny lönepolitik som kongressen ska behandla i början på juni.

Ett sätt att höja kvinnodominerade yrkesgruppers löner är att få hela arbetsmarknaden att agera för att få upp alla kvinnors löner.

Kommunalarbetaren träffade Rolf Andersson som är chef på enheten för ekonomi och välfärd på Kommunals förbundskontor och mannen bakom idén om att kommunalarnas löneutveckling ska gå via en kvinnolönesatsning.

Kvinnolönepotter?

— Vi vill hellre säga kvinnolönesatsning i stället för potter därför att det låter som att man ska samla in pengar som man sedan delar ut. Kvinnolönepotter har använts lite slentrianmässigt tidigare.

Varför vill Kommunal satsa på kvinnolönerna på hela arbetsmarknaden?

— 80 procent av Kommunals medlemmar är kvinnor och 20 procent är män. Om man skulle göra en omfördelning mellan medlemmarna skulle det inte göra någon stor skillnad. Och löneskillnaderna inom Kommunal är dessutom mindre än på den övriga arbetsmarknaden. Därför är det inte möjligt att lösa problemet enbart inom Kommunal.

— Kommunals manliga yrken finns ofta också i den privata sektorn. Om lönen för en kommunalt anställd bussförare skulle vara lägre än för dem inom privata sektorn skulle ingen vilja jobba i kommunerna. Därför behöver lönerna utjämnas på hela arbetsmarknaden. Det är inte ett tekniskt problem, utan handlar om värderingar. Är samhället berett? I dag har framförallt de yngre kvinnorna något högre utbildning än männen och lika lång arbetslivserfarenhet. Det har inte fått genomslag på lönerna.

Vad kommer de mansdominerade yrkesgrupperna i Kommunal att säga om detta?

–Det här är något som männen i Kommunal kommer att ogilla om inte andra grupper på arbetsmarknaden följer efter. Men det är viktigt för trovärdigheten att få igång processen. De mansdominerade yrkesgrupperna inom Kommunal ligger inte lågt jämfört med den övriga arbetsmarknaden.

— De som ligger riktigt rejält fel i löner jämfört med den övriga arbetsmarknaden är kvinnorna i Kommunal. Man måste komma ihåg att hälften av Kommunals manliga medlemmar jobbar inom Kommunals kvinnodominerade yrken, för dem skulle det ju innebär högre löner.

Varför ska de andra LO-förbunden betala för Kommunals kvinnor?

— Det här kommer inte att vara lätt. Men till sist har de inget alternativ. Det är ohållbart att ena hälften av arbetsmarknaden har 20 procents lägre lön än den andra halvan. Mäns yrken har ansetts vara mer värda men så är det inte längre. Det är de verksamheter som kvinnor är i som växer i dag.

Skulle de andra förbunden ge stöd till Kommunal nu, under strejken blev det inte så?

— Vi var väldigt besvikna. Inte ens ett förbund som Handels med många kvinnliga medlemmar stödde oss. Men vår ambition att höja kvinnolönerna handlar också om Handels medlemmar.

— Jag kan inte tala för hur de andra förbuden kommer att tänka. Jag hoppas att de tänker lösa detta på ett konstruktivt sätt.

Varför ska TCO och Saco göra gemensam sak med Kommunal?

— Kvinnor har generellt lägre löner än män över hela arbetsmarknaden. Samma argument för att rätta till det måste finnas på deras områden.

Kommuner och landsting är ju motparten under löneförhandlingarna, hur har Kommunal tänkt kring det?

— Löntagarsidan ska ställa de kraven till arbetsgivaren. Inför varje avtalsrörelse har LO-förbunden gemensamma överläggningar och bestämmer sig för hur kraven ska se ut. Utgångspunkten måste vara att vi är överens om kvinnolönesatsningen.

Kan en ny lönepolitik bygga enbart på kvinnolönesatsning?

— Det finns andra delar som kan få upp lönerna som satsningen på lägstalöner och befattningslöner. Men resonemanget bygger på att innan man ska komma riktigt långt måste det finnas en samordning kring kvinnolönesatsningen.

Hur ska Kommunal göra för att få med sig alla?

— Genom att driva kampanjer, genom att söka allianser. Ställa krav på LO när de lägger upp sin avtalsrörelse. Vara mer militant. Vi måste tvinga dem att tala om varför de fortfarande accepterar att kvinnor bara ska ha 80 procent. Det är de andra som måste argumentera. Vad vi erbjuder här är ett sätt som inte skapar problem.

— Kvinnors lägre löner är en fråga för hela arbetsmarknaden. Där kommer förslaget in att en del av löneutrymmet ska fördelas utifrån hur stor andelen kvinnor är.

Om kommunalarna fick tio procents lönehöjning skulle det bli stora omställningar i marknaden med arbetslöshet, räntehöjningar och med andra grupper som skulle kräva kompensation. Därför måste vi ställa frågan varför det ska finnas löneskillnader mellan män och kvinnor över huvud taget? Det är ett stort samhällsintresse att ha jämlika löner.